Maai mei niet


Monde­linge vragen

12 mei 2022

De Partij voor de Dieren wil van het college weten of het mogelijkheden ziet om als gemeente Haarlem aan te sluiten bij het landelijk initiatief 'Maai mei niet'. De fractie heeft daarover mondelinge vragen gesteld. Door minder vaak te maaien, krijgen bloemen de kans om in het gras te bloeien waardoor insecten meer voedsel hebben.

Het college zal de vragen beantwoorden tijden het vragenuur van de raad op 12 mei, 18.30 uur.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Verhuizing Stichting Bedenk en de Stichting Egelopvang

De Partij voor de Dieren wil van het college weten of het klopt dat de stichting Bedenk (herplaatsing kleine huisdieren) en d...

Lees verder

Bomenkap Gonnetstraat

Omwonenden van de Gonnetstraat hebben bij de gemeente bezwaar ingediend tegen het kappen van bomen in die straat in verband m...

Lees verder