Maai mei niet


Monde­linge vragen

12 mei 2022

De Partij voor de Dieren wil van het college weten of het mogelijkheden ziet om als gemeente Haarlem aan te sluiten bij het landelijk initiatief 'Maai mei niet'. De fractie heeft daarover mondelinge vragen gesteld. Door minder vaak te maaien, krijgen bloemen de kans om in het gras te bloeien waardoor insecten meer voedsel hebben.

Het college zal de vragen beantwoorden tijden het vragenuur van de raad op 12 mei, 18.30 uur.