Verhuizing Stichting Bedenk en de Stichting Egel­opvang


Monde­linge vragen

12 mei 2022

De Partij voor de Dieren wil van het college weten of het klopt dat de stichting Bedenk (herplaatsing kleine huisdieren) en de stichting Egelopvang Haarlem binnen enkele jaren moeten verhuizen vanuit hun huidige locatie aan de Van Oosten de Bruijnstraat. In mondelinge vragen vraagt de fractie het college beide stichtingen te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe locatie en ervoor te zorgen dat de locatie aan de Van Oosten de Bruijnstraat een groene oase blijft.

Het college zal de vragen beantwoorden tijden het vragenuur van de raad op 12 mei, 18.30 uur.