Bomenkap Gonnet­straat


Monde­linge vragen

13 mei 2022

Omwonenden van de Gonnetstraat hebben bij de gemeente bezwaar ingediend tegen het kappen van bomen in die straat in verband met nieuwbouw van woningen in die straat. Zij vrezen dat dit bezwaar ongegrond wordt verklaard en de bomen al gekapt zijn voordat de commissie deze zaak heeft kunnen bespreken. De Partij voor de Dieren vraagt het college in mondelinge vragen of een kapvergunning kan worden aangehouden tot de commissie Beheer daarover heeft gesproken.

Gerelateerd nieuws

Maai mei niet

De Partij voor de Dieren wil van het college weten of het mogelijkheden ziet om als gemeente Haarlem aan te sluiten bij het l...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil 100 procent inheemse planten bij herontwikkeling voormalig fabrieksterrein Haarlemmermeer Stroom

De eerste motie die de PvdD-fractie heeft ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 juni is verworpen. De fractie w...

Lees verder