Partij voor de Dieren wil 100 procent inheemse planten bij heront­wik­keling voormalig fabrieks­terrein Haar­lem­mermeer Stroom


Motie

3 juni 2022

De eerste motie die de PvdD-fractie heeft ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 juni is verworpen. De fractie wil dat bij de herontwikkeling van Haarlemmerstroom in de Waarderpolder 100 procent inheemse planten worden gebruikt. In het Stedebouwkundig Plan van Eisen wordt uitgegaan van minimaal 50 procent. "We zitten in een biodiversiteitscrisis. Het aantal vlinders en bijen, nodig voor onze voedselvoorziening, daalt schrikbarend ", betoogde fractievoorzitter Jacqueline van den Broek, "dan is 50 procent niet voldoende. Als je als gemeente een ambitieus ecologisch beleid wilt voeren dan zijn inheemse planten echt nodig."

De motie haalde het dus niet, maar Jacqueline van den Broek constateerde dat het onderwerp wel degelijk leeft. "Hier is het laatste woord nog niet over gezegd."

De motie

Gerelateerd nieuws

Bomenkap Gonnetstraat

Omwonenden van de Gonnetstraat hebben bij de gemeente bezwaar ingediend tegen het kappen van bomen in die straat in verband m...

Lees verder

Partij voor de Dieren voert actie tegen Haringparty

Onder het motto ‘Kappen met haring happen. Netwerken kan ook zonder net’ heeft de fractie van de Partij voor de Dieren Haar...

Lees verder