Partij voor de Dieren voert actie tegen Haring­party


22 juni 2022

Onder het motto ‘Kappen met haring happen. Netwerken kan ook zonder net’ heeft de fractie van de Partij voor de Dieren Haarlem op 22 juni actie gevoerd tijdens het jaarlijkse netwerkevenement van de gemeente Haarlem, Haarlem Marketing en accountantsbureau RSM. De fractie stond met een Veganmobiel met veganistische hapjes bij de ingang van het provinciehuis in Haarlem. Daar werd, traditioneel, de jaarlijkse netwerkbijeenkomst gecombineerd met ‘haring happen’ ter opening van het Nederlandse haringseizoen.

Netwerken is nuttig, maar waarom moet dat gepaard gaan met het eten van dode dieren, dierenleed en verstoring van ecosystemen door overbevissing, vraagt de Partij voor de Dieren zich af.
Overbevissing is een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit van oceanen, blijkt uit wetenschappelijke rapporten1. Ook zijn de huidige vangst- en dodingmethoden in de visserij zeer visonvriendelijk. De doodsstrijd van gevangen vissen duurt tientallen minuten tot uren, voordat zij door verstikking om het leven komen. Of de vis wordt gestript, waarbij hij levend van zijn ingewanden wordt ontdaan (bron: Nicolaas G. Pierson Foundation).

En er zijn fantastische alternatieven voor een hapje bij de borrel, liet de Partij voor de Dieren zien met hun actie. Zij roept Haarlem Marketing en RSM dan ook op om volgend jaar een plantaardig netwerkevenement te organiseren.

1 In de zes jaren van 2015 tot en met 2020 hebben in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan (inclusief de Noordzee en Oostzee) de werkelijke vangstvolumes de wetenschappelijke adviezen van ICES overschreden met 4.781.470 ton – de optelsom van 988.875 ton teveel haring, plus 1.584.574 ton teveel makreel, en 2.208.021 ton teveel blauwe wijting (bron ICES).
Duurzame, goed beheerde visserijen beschermen niet alleen de biodiversiteit van de oceanen, zij zijn ook beter bestand tegen klimaatverandering en bieden meer economische zekerheid.(bron MSC).

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil 100 procent inheemse planten bij herontwikkeling voormalig fabrieksterrein Haarlemmermeer Stroom

De eerste motie die de PvdD-fractie heeft ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 juni is verworpen. De fractie w...

Lees verder

Gemeenteraad Haarlem steunt motie PvdD over noodtoestand biodiversiteit

We hebben in Nederland een klimaatcrisis, maar ook een biodiversiteitscrisis. Alleen door die crises in samenhang aan te...

Lees verder