Gemeen­teraad Haarlem steunt motie PvdD over nood­toe­stand biodi­ver­siteit


Motie

29 juni 2022

We hebben in Nederland een klimaatcrisis, maar ook een biodiversiteitscrisis. Alleen door die crises in samenhang aan te pakken kan het tij gekeerd worden. In een aangenomen motie tijdens de raadsvergadering van 29 juni roept de Partij voor de Dieren het college onder andere op om het versterken van biodiversiteit hoge prioriteit te geven en dat uit te dragen bij andere partners.

In Nederland is in 120 jaar tijd 85 procent van de oorspronkelijke hoeveelheid planten en dieren
verdwenen en wordt een derde van de diersoorten met uitsterven bedreigd. Daardoor dreigen hele ecosystemen in te storten. Dat zal ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor de natuur, maar ook voor de gezondheid, het welzijn en de portemonnee van de mens. Vele bloeiende planten en bomen zijn bijvoorbeeld afhankelijk van bestuiving door insecten, ook fruit en groenten zoals appels, peren, aardbeien, meloenen, courgettes, pompoenen en tomaten.
In de stad kunnen we veel doen om dieren en de natuur te helpen. Zo kun je nieuwbouw voorzien van ingebouwde nestgelegenheid voor vogels en met klimplanten tegen gevels en schuttingen kun je veel beestjes een plek geven. ‘Groen en verdichting kunnen en moeten bij stedelijke ontwikkelingenhand in hand gaan’, aldus de Partij voor de Dieren.
Ook inwoners kunnen veel doen om de natuur in de stad te helpen: ‘Minder tegels in de tuin en meer inheemse planten. En de verharding die overblijft niet met groene aanslagreiniger te lijf gaan. Dat kan ook prima met bijvoorbeeld azijn of met zand’.

De fractie van de Partij voor de Dieren blijft graag met het college meedenken over hoe we in Haarlem de natuur verder kunnen versterken.

De motie is mede ingediend door Actiepartij, OPHaarlem, GroenLinks en de PvdA

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren voert actie tegen Haringparty

Onder het motto ‘Kappen met haring happen. Netwerken kan ook zonder net’ heeft de fractie van de Partij voor de Dieren Haar...

Lees verder

Niet meer stoken voor de buitenlucht

De gemeenteraad heeft op 14 juli een motie van de Haarlemse fractie van de Partij voor de dieren aangenomen om het gebruik va...

Lees verder