Niet meer stoken voor de buiten­lucht


Motie

18 juli 2022

De gemeenteraad heeft op 14 juli een motie van de Haarlemse fractie van de Partij voor de dieren aangenomen om het gebruik van terrasverwarmers verder te ontmoedigen en het effect hiervan jaarlijks te monitoren. Ook roept de motie het college op om een lobby te starten in samenwerking met de VNG richting het Rijk om te pleiten voor een landelijk verbod op terrasverwarmers. Gemeenten kunnen het gebruik ervan juridisch namelijk niet zelf aanpakken.