Schrif­­te­­lijke vragen over roof­vo­­gelshow in Haarlem


28 augustus 2022

Op zaterdag 20 augustus 2022 vond een roofvogelshow plaats bij volkstuinencomplex Poelpoldervreugde in de Boerhaavewijk. Daarbij vloog een Europese oehoe weg en landde naast de Boerhaavelaan. Een voorbijrijdende fietser moest de uil pakken, waarna de oehoe nogmaals wegvloog en in een boom ging zitten, waarna hij werd opgesloten in het busje van de valkenier.
Roofvogelshows zijn wat de Partij voor de Dieren betreft niet meer van deze tijd. De Haarlemse fractie wil van het college weten hoe die daar tegenover staat en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Gerelateerd nieuws

Niet meer stoken voor de buitenlucht

De gemeenteraad heeft op 14 juli een motie van de Haarlemse fractie van de Partij voor de dieren aangenomen om het gebruik va...

Lees verder

Mondelinge vragen over fietsparkeren Kennemerplein

Op het Kennemerplein is de situatie met het neerzetten van fietsen al redelijk chaotisch, maar er worden ook regelmatig fiets...

Lees verder