Risico's grasaren voor dieren


Monde­linge vragen

Indiendatum: 1 jun. 2023

Het grasarenseizoen is aangebroken, de tijd waarin dierenartsen regelmatig grasaren uit met name honden moeten verwijderen, wanneer die zich in bijvoorbeeld neus/oor/oog/voet hebben gedrongen┬╣. Wanneer de kaart met hondenlosloopplaatsen naast de maaikaarten wordt gelegd, valt op dat er diverse gebieden zijn die aangemerkt zijn als hondenlosloopplaats maar die op de maaikaart aangegeven staan als bijvoorbeeld vlindergras 1x/jaar maaien (bv noordwesthoek Reinaldapark) of als hoge kruiden (5x/jaar naar 0.25x/jaar maaien, bv Fuikvaartweg)

Hierover wij hebben de volgende vragen:
1) Zou het college ervoor kunnen zorgen dat honden in deze gebieden veilig los kunnen lopen, door op deze plekken te maaien voordat het gras tot bloeit komt en grasaren vormt?
2) Is het college bereid om over het risico van grasaren te communiceren via de gemeentelijke communicatiekanalen?

┬╣: https://www.licg.nl/nieuws/let-op-grasaren/