Bijdrage in tweede termijn bespreking Kadernota 2023


14 juli 2022

Voorzitter, tijdens de eerste termijn van het college hoorden wij de wethouder financiën 2 dingen zeggen waar de Partij voor de Dieren van opkijkt:
1. In Haarlem kunnen we ook niet alle problemen oplossen. En:
2. Als wethouder Financiën moet ik bij deze plannen toch op de rem trappen.

Dat we in Haarlem niet bij machte zijn om alle crises in de wereld op te lossen klopt. Maar: wij wonen in -wat ons betreft de mooiste stad van- één van de rijkste landen ter wereld. Als wij, inwoners van één van de rijkste landen ter wereld met een gemiddeld vér bovengemiddelde voetafdruk het niet doen, wie doet het dan wel?

Om de consumptie van de gemiddelde Nederlander vol te houden, zijn bijna 3 aardbollen nodig. Juist de gemiddelde westerse mens, ook de gemiddelde Haarlemse mens, heeft een consumptiepatroon dat de draagkracht van de Aarde ver overschrijdt. Wij moeten op wereldschaal dus extra ons best doen om het tij te keren. Ik hoorde mevrouw van Zetten bij het toespreken van het nieuwe college nostalgisch praten over hoe fijn het was om in 2002 nog relatief zorgeloos met ronkende motoren op pad te gaan. Inderdaad, het leven was, toen al deze crises nog niet dagelijks het nieuws en ons werk beheersten, best fijn. Maar de tijden zijn veranderd en we kunnen niet anders dan de schouders er vol onder zetten met een uiterst hoog gevoel van urgentie. En dat is precies wat ik verwacht van dit college maar wat hun antwoorden nog niet vond uitstralen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft in een aantal moties praktische kosteneffectieve voorstellen gedaan waarmee het college voortvarend aan de slag kan om de stad te gaan vergroenen en klimaatadaptief te maken. Het gaat dan onder andere om de moties Drijvende Tuinen en Klimplanten tegen gemeentelijke gebouwen. De wethouder verwijst hier naar de diverse plannen die in het najaar in behandeling worden genomen en wil dat eerst afwachten. Als de crisis niet zo urgent was had ik daar misschien nog in kunnen komen. Maar het feit dat beleidsplannen nog behandeld moeten worden betekent niet dat het college op haar handen moet gaan zitten. Sterker nog, een college dat een akkoord uit gaat voeren genaamd Actie en een raad die de biodiversiteitsnoodtoestand heeft uitgeroepen zou elke mogelijkheid moeten aangrijpen om Haarlem te vergroenen, en al helemaal als dat goedkoop en snel kan.

En ja, we realiseren ons dat niet alleen geld maar ook personeelsgebrek vaak een reden waarom we minder vaart kunnen maken met de uitvoering van diverse projecten. Des te meer reden om slimme oplossingen te bedenken: er zijn zát inwoners die graag mee willen helpen met het versterken van de natuur. En een stichting als Reakt maakt samen met mensen die re-integreren prachtige dingen, zoals faunatrappetjes, vogelhuisjes en wellicht in de toekomst ook drijvende tuinen. Hoe mooi zou dat zijn? Kortom voorzitter, Een beetje pragmatisme en een vleugje Yes we Can! zou dit college sieren.

Voorzitter, dan nog onze moties om het energieverbruik bij de detailhandel en horeca terug te dringen. Ten aanzien van onze motie te gaan monitoren in hoeverre nog gehoor wordt gegeven aan de oproep ‘ Natuurlijk zijn wij open, de deur is alleen dicht om energie te besparen’ refereert het college aan het najaar als zijnde de start van het stookseizoen om dan maar weer eens te gaan praten met ondernemers. Wellicht is het de wethouder ontgaan dat het volgende week 36 graden wordt en de airco’s dus volop zullen staan te blazen in de winkels. Het laatste wat je dan wilt zien zijn winkels die bij deze temperaturen ook nog eens hun deuren open houden. Kortom, energiebesparing is niet alleen iets van de winter maar ook van de zomer. Waar is het gevoel van urgentie vraag ik de wethouder en wat weerhoudt hem er nu van dit onderzoek nu niet op te starten?

Voorzitter, dan onze motie ten aanzien van de terrasverwarmers. Deze hebben wij gewijzigd omdat een verbod juridisch nog niet mogelijk is. De motie roept nu onder andere op tot een lobby richting het Rijk om tot een landelijk verbod te komen op terrasverwarmers en ondernemers te ondersteunen hun terras te verduurzamen. Ik ben erg benieuwd hoe de wethouder hier tegen aan kijkt en ik hoor ook graag hoe de wethouder überhaupt tegen terrasverwarmers aankijkt en of hij het met ons eens is dat je eigenlijk geen terrasverwarmers meer zou moeten willen hebben.

Dan tot slot voorzitter, onze motie over de afschaffing van de hondenbelasting. Door simpelweg te stellen dat bij afschaffing van de hondenbelasting automatisch de OZB moet worden verhoogd om het gat te dichten bevreemdt ons. Sinds wanneer zijn deze twee belastingen communicerende vaten? Dat kan een keuze zijn maar is geen vanzelfsprekendheid lijkt me. Ik hoor graag van de wethouder hoe rechtvaardig hij deze belasting nu werkelijk vindt daar de opbrengsten naar de algemene middelen gaan. En waarom is hij niet bereid tot een voorstel voor afschaffing, desnoods gefaseerd? In ieder geval een iets meer oplossingsgerichte houding dan deze reactie. Want de hond als sluitstuk van een begroting gebruiken lijkt me toch echt niet meer van deze tijd.

Voorzitter, als afsluiter willen wij als nieuwe partij graag nog kwijt dat we de samenwerking met andere partijen tijdens deze Kadernota week als zeer positief hebben ervaren. Wij zijn natuurlijk nog groentjes en het feit dat veel leden tips, steun en ervaringen delen maakt dat wij nog meer zin krijgen in deze nieuwe college periode.
Hartelijk dank daarvoor aan een ieder!

Alle ingediende moties